Vážení rodiče,

tímto srdečně zveme rodiče a budoucí "prvňáčky" k zápisu do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Termín je stanoven na 12. dubna 2022 od 15:30 hodin v budově ZŠ v Majdaleně.

Těšíme se naviděnou s vámi. 

V příloze najdete potřebné dokumenty, které si můžete stáhnout nebo je dostanete i osobně v ZŠ. 

Pro ty, kteří zvažují odklad školní docházky, je přiložena i tato žádost.

Naše škola je již od začátku výzvy MŠMT zapojena do národního plánu doučování, které je zamýšleno hlavně na dopady pandemie Covid- 19 a vyrovnávání rozdílů ve znalostech žáků (viz následující text). Doučování je financováno Evropskou unii - Next Generation EU.

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Naše škola je zapojena do projektu Majdalena dětem III. , registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0019422.

V rámci tohoto projektu škola realizuje projektové dny pro žáky ve škole i mimo ni, podporuje IT vzdělávání a mnohé další projekty.

ZŠ v Majdaleně má možnost přijmout ukrajinské děti k základnímu vzdělávání od 1. do 5. třídy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo manuál ke vzdělávání dětí z válkou zasažené Ukrajiny. Pedagogové mají za úkol vytvořit příznivé klima ke vzdělávání, a relevantně s dětmi hovořit o současném dění. Novým žákům pomoci překonávat jazykovou bariéru a pomoci jim navázat přátelské vztahy s českými žáky. Celá příručka v příloze.