Dobrý den,

pokud by někdo potřeboval žádost o odklad povinné školní docházky, může si ji stáhnout zde. Žádost se odevzdává do ZŠ spolu s potvrzením dětského lékaře/lékařky.

 

MŠ Majdalena bude v letošním roce uzavřena v období letních prázdnin takto: od 12.7.  do 13.8. 2021.

Vážení rodiče, jelikož pro děti předškolního věku je povinná školní docházka, připravili jsme si pro Vás vzdělávání ve formě distanční výuky. Budeme se s dětmi scházet v aplikaci Microsoft Teams a to každé pondělí a středu od 10: 00 – 10: 30 hod. Výuka s tématem Jaro bude také obsahovat logopedické cvičení, pohádky, písně a počítání. Věříme, že i přes toto omezení se nám bude dobře pracovat! Těšíme se!

Přihlášku a evidenční list pro zápis do MŠ Majdalena si můžete stáhnout zde pod tímto článkem. K zápisu je dále nutné přiložit kopii rodného listu dítěte.

Přihlášku a evidenční list (2 strany), je nutné vyplnit, nechat potvrdit lékařem (potvrzení o očkování).

Vyplněné dokumenty, vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky na ZŠ Majdalena nejpozději do 16.5.2021.

Další informace na telefonních číslech:

Ředitelka ZŠ a MŠ Majdalena Iva Chovaňáková: 773 782 506

Vedoucí učitelka MŠ Majdalena Ilona Hešíková: 776 025 113