Dobrý den,

vážení rodiče, formuláře k zápisu pro školní rok, jsou ke stažení zde. Příjem žádostí je do 30. dubna 2021, do schránky na budově školy. Děkujeme.

K JEDNOTNÉMU POSTUPU KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC PŘI ROZHODOVÁNÍ O NAŘÍZENÍ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ OSOBÁM, KTERÉ BYLY V ÚZKÉM KONTAKTU S OSOBOU, U KTERÉ BYLO LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ PROKÁZÁNO ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A BĚHEM TOHOTO ÚZKÉHO KONTAKTU OBĚ OSOBY POUŽILY NÁLEŽITOU OCHRANU DÝCHACÍCH CEST.

1) Úvodní ustanovení Tento metodický pokyn se vydává v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 potencovaného výskytem britské varianty viru SARS-CoV-2 v České republice.

2) Cíl Cílem tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu krajských hygienických stanic, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy, (dále jen ,,KHS“) při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest (např. jednorázová rouška nebo respirátor).

3) Postup KHS KHS v případě, že epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivní osoba"), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. jednorázová rouška nebo respirátor), nebo dodržely při krátkodobém sejmutí této ochrany větší vzdálenost (nad 2 metry), nenařídí této osobě v úzkém kontaktu karanténu, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň nebyly epidemiologickým šetřením KHS a hodnocením rizika prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti. KHS tuto osobu poučí, že je povinna sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou a že v případě klinických obtíží Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 lil, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. www.mzcr.cz *MZDRX01ED1W7* MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ £3 ČESKÉ REPUBLIKY je povinna ihned kontaktovat svého registrujícího lékaře, a sdělit mu, že byla v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2. V případě podezření na onemocnění COVID-19 způsobené novou variantou viru SARS-CoV-2 (např. britská, jihoafrická, brazilská apod.) bude u osob v úzkém kontaktu s tímto onemocněním míra rizika nákazy u tohoto kontaktu posuzována individuálně na základě výsledku epidemiologického šetření a hodnocení rizika, bez ohledu na použití ochrany dýchacích cest v době tohoto kontaktu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat rizikovým kontaktům (např. sociální, zdravotnický nebo pedagogický pracovník, osoba ze školního kolektivu, imunitně oslabená osoba) vzhledem k možnému dopadu na další šíření nových variant viru SARS-CoV-2. Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou, šátkem či látkovou rouškou. Žádám všechny KHS, aby podle tohoto metodického pokynu postupovaly ode dne 12. 2. 2021. Zrušuje se metodický pokyn hlavní hygieničky ze dne 11.9. 2020 č.j. MZDR 38651/2020- 1/OES. / MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR

 

On-line rozvrh pro distanční výuku platný od 8.3.2021.

 

Vážení rodiče,

zde si můžete stáhnout on-line rozvrh pro distanční výuku přes Microsoft Teams.

Děkujeme za spolupráci!